woensdag 27 maart 2013

EHBO


Eerste hulp bij ongevallen


Tijdens de maand februari - maart stond het thema ‘EHBO’ centraal.
We leerden de basis voor eerste hulp bij ongevallen.

Allereerst leerden we wat te doen wanneer je een ongeval ziet gebeuren, nl. proberen erg rustig te blijven en de hulpdiensten verwittigen. Na het intoetsen van het nummer 100 of 112  moet natuurlijk de gepaste en correcte informatie doorgegeven worden. Dit oefenden we a.d.h.v. toneeltjes.

Nadien bekeken we wat de meest voorkomende verwondingen zijn, hoe je deze kan herkennen en hoe men hier best op reageert. Zo kwamen schaaf- en snijwonden aan bod, brandwonden, neusbloedingen, verslikking, flauwte, verstuikingen, breuken en vergiftiging.
Het aanleggen van een kruisverband en een draagdoek werd ingeoefend.

Dit boeiende en leerrijke thema werd afgesloten met een toneeltje voor de volledige lagere school, waarbij we  toonden wat we geleerd hadden i.v.m. EHBO.zaterdag 9 maart 2013

Actuaquiz 2013!

Dag quizzertjes!

Vrijdag was het dan eindelijk zover: de jaarlijkse actuaquiz van Campus Kompas.
Hier keken we de voorbije weken reeds naar uit. We volgden de laatste twee weken de actualiteit op de voet; we lazen de kranten en keken elke dag naar het journaal.

De klas werd in vier groepen verdeeld, met klinkende namen als: 'The Smileys', 'The Einsteins', 'De Bean Familie' en 'The fast and the furious quizzers'.
We maakten ook een joker, die iedereen heeft ingezet op de ronde 'binnenland'.

Het werd een heel leuke en spannende namiddag, met veel ambiance. Zo werd er in de pauzes muziek gedraaid en werd het meteen duidelijk dat de Zonnebloem niet alleen graag quizt, maar ook goed kan dansen!

We waren supertrots toen we vernomen dat The Smileys de wisselbeker mee naar huis mochten nemen! De beker krijgt een mooi plaatsje in onze klas.
The Bean Familie behaalde het zilver! En ook The fast and the furious quizzers en The Einsteins behaalden een heel mooie vijfde en zevende plaats!

Aan iedereen een heel dikke proficiat; jullie behaalden mooie resultaten, maar bovenal werd er sportief gespeeld en werd het voor iedereen een superleuke namiddag!

Ook een grote dankjewel aan juf Lisa, onze stagejuf, die meehielp aan de voorbereiding van de quiz en die ons twee erg leuke en leerrijke weken bezorgde!


De jokersIn de pauze werd er spontaan een dansje opgevoerd!
De wisselbeker krijgt voor een jaar een mooi plaatsje in onze klas!Proficiat aan iedereen!