woensdag 24 april 2013

Sigmaplan Kalkense Meersen

Onder een stralend zonnetje ging ik woensdagnamiddag, samen met juf Katy,
een kijkje nemen in Uitbergen. Daar werd het Sigmaplan Kalkense Meersen uit de doeken gedaan.

Dit Sigmaplan houdt in dat een beperkt deel van dit natuurgebied wordt ingericht als gecontroleerd overstromingsgebied. Door het water wat meer ruimte te geven, is de ruime regio rond Wetteren beter beschermd wanneer een stormvloed het water doet stijgen. Op de nodige plaatsen worden dijken gebouwd of aangepast.
Dit brengt ook een prachtig natuurlandschap met zich mee; er zullen verschillende wetlands ontstaan, met onder meer schrale graslanden en weidevogelgebieden.

Rond dit alles werden educatieve projecten uitgewerkt, waarmee wij reeds kennis maakten. Ook namen we een kijkje op de werf en in het natuurgebied waar de werken volop aan de gang zijn.
Vanaf september kunnen wij met de school terecht in de infokeet in Uitbergen, die momenteel nog wordt uitgebouwd. Daar krijgen we info omtrent de natuur en ook archeologische vondsten uit dit prachtige natuurgebied. Dit zijn alvast mooie vooruitzichten voor volgend schooljaar!
 
 
Daar brandt de lamp!

Dag bloggers!

Maandag trokken we weer naar de middelbare school Campus Kompas. Deze keer werden we verwelkomd in de praktijkklas voor een lesje elektriciteit. We leerden over de werking van een stroomkring en nadien mochten we zelf een stroomkring maken: hiervoor zorgden we voor een stroombron (in ons geval een batterij), een verbruiker (een lampje) en twee geleiders. En ja hoor... de lampjes brandden.


maandag 15 april 2013

Techniek

Hey bloggers,

De voorbije weken kregen jullie wel een heel bijzondere opdracht, nl. 'maak een auto met een elastiekmotor en .... zorg ervoor dat de auto drie meter kan rijden'.
We zochten wat inspiratie via youtube en zagen daar reeds enkele voorbeelden van auto's met elastiekmotor.
Eerst begon iedereen materiaal te verzamelen: constructiemateriaal voor de auto's en natuurlijk veel elastisch materiaal. Dit materiaal hebben we vooraf getest op duurzaamheid en rekbaarheid; twee belangrijke eigenschappen voor onze opdracht.
We onderzochten het principe van een elastiekmotor en ondervonden algauw dat de elastiek  aan de ene as aan een vast punt bevestigd moet worden en aan de andere kant aan een meedraaiend punt.
Nadien maakten we een ontwerp en daarna begonnen we onze autootjes te bouwen. 
Dan volgde natuurlijk de grote en spannende testfase! Hier en daar moest nog wat bijgestuurd worden en jullie zochten duchtig naar oplossingen voor bepaalde problemen: schuin rijden, achteruit rijden, niet ver genoeg rijden, ...
Uiteindelijk kunnen we trots zeggen dat de meeste auto's de drie meter ongeveer behaalden.