woensdag 24 april 2013

Sigmaplan Kalkense Meersen

Onder een stralend zonnetje ging ik woensdagnamiddag, samen met juf Katy,
een kijkje nemen in Uitbergen. Daar werd het Sigmaplan Kalkense Meersen uit de doeken gedaan.

Dit Sigmaplan houdt in dat een beperkt deel van dit natuurgebied wordt ingericht als gecontroleerd overstromingsgebied. Door het water wat meer ruimte te geven, is de ruime regio rond Wetteren beter beschermd wanneer een stormvloed het water doet stijgen. Op de nodige plaatsen worden dijken gebouwd of aangepast.
Dit brengt ook een prachtig natuurlandschap met zich mee; er zullen verschillende wetlands ontstaan, met onder meer schrale graslanden en weidevogelgebieden.

Rond dit alles werden educatieve projecten uitgewerkt, waarmee wij reeds kennis maakten. Ook namen we een kijkje op de werf en in het natuurgebied waar de werken volop aan de gang zijn.
Vanaf september kunnen wij met de school terecht in de infokeet in Uitbergen, die momenteel nog wordt uitgebouwd. Daar krijgen we info omtrent de natuur en ook archeologische vondsten uit dit prachtige natuurgebied. Dit zijn alvast mooie vooruitzichten voor volgend schooljaar!
 
 
Geen opmerkingen:

Een reactie posten