zondag 6 oktober 2013

Saved by the bell

Op vrijdag vier oktober zongen en dansten we met de hele school op het nummer 'Ting tingeling'.
Dit deden we niet zomaar. We willen daarmee de aandacht vestigen op de millenniumdoelstelling 'Recht op onderwijs voor iedereen, overal ter wereld'. Want jammer genoeg zijn er nog zeer veel landen waar kinderen niet vanzelfsprekend naar school kunnen gaan. Oorlog, armoede, honger, kinderarbeid zijn oorzaken waardoor veel kinderen in de wereld niet naar school kunnen gaan.

In het jaar 2000 gingen de regeringsleiders van 189 landen samen rond de tafel zitten en werd de afspraak gemaakt  om oplossingen te zoeken voor wereldproblemen; waaronder ook 'elk kind ter wereld moet naar school kunnen gaan'.
De regeringsleiders gaven zichzelf 15 jaar de tijd om alle doelen te halen; dus in 2015 moeten alle doelen gehaald zijn. Er is nog veel werk aan de winkel, dus de tijd dringt! Daarom zingen wij:


 'Ting tingeling, het is de bel die zingt, hier en overal en voor iedereen.
 Ting tingeling, het is de tijd die dringt, we kunnen er niet om heen!'
Geen opmerkingen:

Een reactie posten